PRO VÝROBCE A OBCHODNÍKY

PriceKit Retail Radar jsme navrhli speciálně pro výrobce a velkoobchodníky.

Nemáte možnost průběžně sledovat ceny svých prodejců?

Uvidíte současné ceny partnerů. Díky automatickému vyhledávání získáte kompletní přehled o cenách svých produktů a ušetříte hodiny práce.

Chcete mít pod kontrolou cenotvorbu všech svých produktů u všech svých prodejců?

S retailovým radarem můžete sledovat ceny všech svých produktů. Kromě toho můžete kontrolovat, zda vaši partneři prodávají sledovaný produkt za navrhovanou cenu nebo v požadovaném cenovém rozpětí.

Chcete být okamžitě informováni o důležitých změnách cen?

Mysleli jsme také na to! Pokud se sledovaní partneři nebo ceny určitých produktů dostanou mimo doporučené cenové rozpětí, náš systém vás e-mailem upozorní.

PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ MALOOBCHODNÍCH CEN ONLINE NA ÚROVNI PRODUKTŮ.

Hlavní zbraní méně zkušených online prodejců je snaha udržet ceny na co nejnižší úrovni.

Tato praxe však často poškozuje hodnotu značek, které se budovaly celá desetiletí. Proto je pro výrobce nezbytné sledovat maloobchodní ceny svých partnerů a na cenotvorbě vzájemně spolupracovat.

Řešení PriceKit pro Vaši značku:

  • Získáte možnost monitorování cen všech vašich prodejních partnerů,
  • můžete pohodlně sledovat ceny v reálném čase,
  • usnadní vám uplatňování dohod o minimální inzerované ceně (MAP - Minimum Advertised Price),
  • umožní rychlý zásah v případě, kdy se partneři odchylují od domluvené ceny,
  • na základě monitoringu tržních segmentů vytváří nejúčinnější cenovou strategii, 
  • pomocí sledování cen a skladových zásob konkurenčních produktů flexibilně formuje cenovou politiku,
  • pomůže vám udržovat hodnotu značky díky konzistentní cenotvorbě.

Vyzkoušejte si PriceKit na 14 dní zdarma a seznamte se s jeho funkcemi!

Vyberte si z našich balíčků ten, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.

VYZKOUŠET ZDARMA VYZKOUŠET
try